Kirja-arvostelu
Arvostelun kirjoittaja: Iiris Keskitalo
Kirja: Elina Grundström, Alkuperämaa tuntematon - kertomus Kiinan keisarista ja kenkätehtaan tytöistä

Elina Grundströmin kirja "Alkuperämaa tuntematon" (Tammi, 2002) kertoo kenkien valmistuksesta ja työoloista Aasiassa. Se kertoo myös globalisaatiosta ja siitä, miten se on vaikuttanut maailmankauppaan.

Kirjassa Elina Grundström ja valokuvaaja Yrjö Tuunanen matkustavat Kaukoidän eri maihin tutkimaan kengän valmistusta ja markkinointia. He matkustavat tapaamaan mm. taiwanilaista tehtaanomistajaa Jimmy Lieniä ja Lienin tehtaissa surkealla palkalla työskenteleviä naisia. Grundström haastattelee kirjassaan kenkien eri tuotantovaiheissa työskenteleviä ihmisiä ja vierailee heidän kotonaan.

Kirjan teksti on hyvin neutraalia asiatekstiä. Grundström kertoo asiat niin kuin ne ovat, kaunistelematta ja kauhistelematta. Kirja ei juuri ollenkaan vetoa lukijan tunteisiin, mitä olisi voinut odottaa, kun tällaisesta aiheesta on kyse. Kertomuksesta ei ole tehty dramaattista, eikä se sen takia herätä lukijassa kovasti tunteita. Kirja olisi voinut olla mielenkiintoisempi, jos se ei olisi ollut niin monotonisesti kerrottu. Tätä kirjaa voisi kuvailla enemmän oppikirjatyyliseksi kuin viihdelukemiseksi.

Alkuperämaa tuntematon on kuitenkin erittäin kattava lähteiltään. Kirjailija tulkitsee kenkien valmistusta monesta näkökulmasta haastattelemalla eri asemissa olevia ihmisiä ja tutkimalla heidän työskentelyään sekä elintapaansa. Grundström ei tuomitse kirjassaan mitään kenkien valmistukseen liittyvää, vaan kertoo olennaiset faktat ja antaa lukijan itse päättää, mitä mieltä asiasta on.

Teosta on helppo lukea aluksi. Se tuntuu mielenkiintoiselta ja teksti on helposti ymmärrettävää. Loppua kohden lukeminen muuttui huomattavasti vaikeammaksi. Alussa oli vielä helppoa pysyä kärryillä, kun vaikeita aasialaisia henkilöiden- ja paikannimiä ei vielä esiintynyt paljoa. Kirjan puolessa välissä alkaa jo sotkeutua nimien kanssa. Erilaisia sopimuksia ja yhdistyksiä, esimerkiksi SA 8000, ISO, SAI, WTO jne., on todella paljon. Ne on kirjassa selitetty, mutta niiden merkitykset unohtuvat melko nopeasti. Kirjan lopussa tällaiset
akronyymit vain lisääntyvät. Koko kirjan loppu oli puuduttavaa lukemista, koska se sisälsi enimmäkseen vain pitkäveteisiä tilastoja ja vuosilukuja.

Erilaiset kuvat Grundströmin ja Tuunasen matkoilta ovat miellyttävä lisä kirjaan ja auttavat havainnollistamaan tekstiä. Huono puoli kuvissa oli se, että usein niissä oli vain jokin pieni yksityiskohta tekstistä. Lukijaa olisi enemmän helpottanut kuvat suuremmista kokonaisuuksista, kuten tehtaista ja kirjassa esiintyvistä ihmisistä. Joidenkin sivujen reunoilla oli vihreitä "tietolaatikkoja", jotka sisälsivät ylimääräistä tietoa. Tietolaatikkojen sisältö oli valitettavan usein vaikeasti luettavaa eikä mitään kovin kiinnostavaa.

Grundströmin teos "Alkuperämaa tuntematon" on tiivis tietopaketti, joka sisältää kaiken oleellisen tiedon tuotteiden halvasta valmistuksesta ja työoloista Kaukoidässä. Kirja ei ehkä sovellu viihdelukemiseksi, mutta se on silti ajatuksia herättävä. Grundström saa lukijan pohtimaan omia arkipäiväisiä valintojaan. Kirja ei yritä syyllistää lukijaa, eikä yritä aivopestä lukijaa ajattelemaan tietyllä tavalla. Kirjan kauneus piilee siinä, että se huomaamatta esittää lukijalle eettisiä kysymyksiä, joita lukija voi itse jäädä pohtimaan.