Kirja-arvostelu
Arvostelun kirjoittaja: Jola Kuukka
Kirja: Jari Lyytimäki & Janne Rinne, Valon varjopuolet

Jari Lyytimäen ja Janne Rinteen kirja "Valon varjopuolet" on julkaistu vuonna 2013. Kirja käsittelee valoa saasteena ja siitä seuraavia ympäristöongelmia. Se esittää yksinkertaisia mutta myös hankaliakin keinoja valosaasteen vähentämiseen.

Aiheena valosaaste oli jo tuttu ja tiesin asiasta jo hieman, mutta kirjan avulla opin asiasta paljon lisää erilaisia asioita. Kirja käsitteli aihetta hyvin laajasti ja yksityiskohtaisesti, joten aiheen ymmärsi nopeasti, vaikka siitä ei olisi aikaisemmin tiennytkään. Välillä kuitenkin liian laajat kokonaisuudet tietystä aiheesta, kuten valosaasteen lähteistä, tekivät kirjasta hieman tylsän. Tekstiä olisi voinut tiivistää, jolloin siitä olisi tullut mukavampaa luettavaa.

Valosaaste on mielestäni mielenkiintoinen aihe, ja siksi kirjaa oli kiinnostava lukea. Jos aiheesta ei ole kiinnostunut, kirja saattaa olla hieman pitkäveteinen. Kirja kuitenkin kertoo aiheesta hyvin selkeästi, eikä aihetta ole vaikea ymmärtää.

Kirjassa mielenkiintoisin kappale käsitteli valosaasteiden vaikutusta ihmisiin ja ympäristöön. Vaikutukset voivat olla vakavia ja niistä oli kiintoisaa lukea, sillä ei ole tullut ajatelleeksi, mitä kaikkea valosaaste voi saada aikaan ja kuinka isot ympäristövaikutukset sillä onkaan. Kirja opetti paljon uutta ja se sai myös miettimään aihetta enemmän.

Kirjan avulla ymmärsi monia asioita ja se sai myös ymmärtämään, että valosaaste itsessään on melko vieras käsite ja sen ympäristövaikutukset vielä vieraammat. Aihe pitäisi vakavuudensa takia olla enemmän esillä ja siitä pitäisi kertoa yhä enemmän ihmisille.

Kirjassa viitattiin paljon erilaisiin tutkimuksiin ja niiden tuloksiin ja ne tukivat hyvin tekstiä. Tulokset olivat usein hyvin kiinnostavia, mutta välillä tuntui, että teksti kertoo vain niistä, ja niiden lukeminen oli välillä hieman pitkästyttävää. Kirjassa oli myös paljon kuvia ja ne olivat hyvä lisä tekstiin. Ne auttoivat ymmärtämään esimerkiksi sitä, miten valo heijastuu eri suuntiin.

Valoa pidetään yleensä länsimaissa itsestäänselvyytenä ja kirjassa käsiteltiinkin valoa monista eri näkökulmista. Kirja sai miettimään myös sitä, kuinka tärkeänä valoa pidämme ja sitä, kuinka valoa käytetään myös eri asioihin turhaan.

Kirjan lopussa esitetään monia eri keinoja valosaasteen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Niistä oli mielenkiintoista lukea, mutta olisin kaivannut lisää esimerkkejä siitä, miten itse voi omassa kodissaan ehkäistä valosaasteen muodostumista. Kirjassa painotetaan enemmänkin yhteiskunnallisia ja maailmanlaajuisia ratkaisukeinoja. Toki helppojakin esimerkkejä oli esitetty yksilötasolla, kuten valojen sammuttaminen aina, kun niitä ei tarvitse.

Kirjan avulla opin lisää valosaasteesta ja sen merkityksestä maailmalle. Kirja sai myös miettimään aihetta syvällisemmin, ja sen avulla myös ymmärsi monia valoon liittyviä asioita. Kirja kertoo aiheesta hyvin mielenkiintoisesti ja laajasti, välillä kuitenkin hieman pitkäveteisesti. Joitakin kohtia olisi voinut tiivistää, mutta kaiken kaikkiaan kirja kertoo asiasta selvästi ja tekstiä oli mukava lukea.