Säteily

Radioaktiivinen säteily:

luonnolliset lähteet sekä ihmistoiminnasta johtuvat lähteet

sateily.png

Lähde: http://xkcd.com/radiation/