Kirja-arvostelu
Arvostelun kirjoittaja: Iina Kulmala
Kirja: Leena Vilkka, Oikeutta luonnolle - Ympäristöfilosofia, eläin ja yhteiskunta
Luin Leena Vilkan kirjan nimeltä Oikeutta luonnolle. Teos on julkaistu vuonna 1998. Oikeutta luonnolle on teos, jossa käsitellään pääosin ihmisen ja luonnon suhdetta, eläinten oikeuksia ja luonnon itseisarvoa. Luonnon arvot ovat tärkeä ja välillä myös ongelmallinen ympäristöetiikan alue.

Luonnon itseisarvot ovat ihmiskeskeisen (antroposentrisen) ja luontokeskeisen (biosentrisen) ympäristöetiikan rajana. Ympäristöfilosofia tutkii ihmisen luontosuhteeseen ja ympäristökysymyksiin liittyviä eettisiä ja ontologisia ongelmia. Ympäristöfilosofian yksi päämäärä on ympäristösuojelun kehittäminen. Kirjan alaotsikosta voi päätellä, että teoksessa käsitellään myös filosofian asemaa eläinten ja yhteiskunnan yhteydessä.

Kirjan alussa on melko kattava johdanto, jossa käy ilmi itseisarvon eri merkitykset ja kysymys siitä, onko luonto ihmistä arvokkaampi? Kirja on jaettu selkeisiin osiin teemojen perusteella. Esimerkiksi ensimmäisessä osassa "Luonto- ja eläinfilosofia" annetaan vastauksia siihen, mitä luonto on, esitellään luontoasenteita, kerrotaan laajasti luonnonsuojelusta ja sen ongelmista sekä eläinsuojelusta ja sen historiasta. Kirja toistaa jossain osissa hieman samoja asioita, esimerkiksi toisessa osassa "Luonnon itseisarvo".

Mielestäni kirja on hyvin tehty ja sisältöä oli hyvin. Hyvää on myös se, että Vilkka tuo teoksessaan hyvin esille omat filosofiset näkökulmansa asioihin. Huonoja puolia teoksessa on se, että paikoittain esiintyy toistoa, ja se, että kirja vaatii keskittymistä ja hermoja, jotta pysyy mukana esimerkiksi kohdissa, joissa hypätään historiallisiin asioihin.